Mediatheek

Het Neanderthal Museum kent een omvangrijke mediatheek met vakliteratuur en filmmateriaal over de kolonisatie van Europa en West-Azië tijdens de IJstijd. Daaronder bevindt zich een groot aantal vaktijdschriften en monografieën, ter inzage voor wetenschappers en amateurs. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Saskia Hucklenbruch: 0049 - 2104.9797-16 of e-mailcontact