Onze collecties - online & in het museum

De belangrijkste taak van een museum is het verzamelen en bewaren. In de 21ste eeuw is het begrip verzamelen door middel van de technische ontwikkelingen sterk uitgebreid. Naast het bewaren van reële voorwerpen speelt inmiddels ook het opslaan van digitale objecten een grote rol bij het behoud en de bemiddeling van cultureel erfgoed. Het Neanderthal Museum heeft al vroeg oog voor deze ontwikkeling gehad. Reeds in de beschrijving van het museum uit het jaar 1996 wordt de ontwikkeling van een digitale databank als hoofdtaak genoemd. Om die reden is het museum tegenwoordig in meerdere vormen van verzamelen actief.

Sinds februari 2022 zijn onze collecties online beschikbaar in een digitaal archief.

Mede mogelijk gemaakt door: