Het wildpark met dieren uit de IJstijd

Het Wildpark Neandertal heeft het soortspecifiek houden van zeldzame diersoorten tot haar belangrijkste taak gesteld. En dat al sinds 1935, het jaar van haar oprichting door de vereniging voor natuurbescherming Neandertal. In uitgestrekte buitengebieden Iopen vandaag bizons vrij rond, evenals in Europa reeds eeuwenlang uitgestorven oerossen en wilde Tarpanpaarden, die op basis van oude afbeeldingen teruggefokt zijn.  

Het zijn immers de voorouders van onze huidige runderen en paarden, die het erfgoed van de uitgestorven dieren in zich dragen. Door gerichte kruising van oorspronkelijke rassen is men in staat, dieren te fokken die sterk op hun voorouders lijken. 

U kunt de vereniging voor natuurbescherming Neandertal e.V. steunen en daardoor ook dit Wildpark, door één van onze dieren te adopteren.

Bij interesse kunt u contact opnemen met:
Otto Kahm
c/o Stadtverwaltung Mettmann
Neanderstr. 85, 40822 Mettmann
Tel: +49 (0) 2104.980350

Tarpans in het Wildpark